• -
  • 2009

Lördag 19 december, 2009
Tid: 12-16
Fri entré

Med Sound of the Sun försöker Mats Björk hitta ett sätt att höra solen och samtidigt utforska gränsen mellan instrument och fonogram. För omvandlingen av solljus till ljud har Mats Björk konstruerat en tongenerator som drivs och styrs av en solcell och för att återge känslan och attributen hos ett fonogram har dessa komponenter införlivats i en cd-förpackning.

Kompositionen drivs av solljus och genom att ansluta objektet till ett par hörlurar kan man lyssna på verket, som består av två delar, utan tillgång till ström eller batterier. Tongeneratorns oscillatorer är noggrant stämda för att med cd-fodralets lock öppet och i klart dagsljus återge solens genomträngande kraftfulla energi. Tonhöjden förskjuts beroende av solljusets intensitet och denna del av stycket inbjuder till ett fördjupat lyssnande på tonernas inbördes relation och sambandet mellan ton och ljus. Genom ett mer aktivt samspel med solen eller utforskande av annat ljus, övergår verket till en mer kaotiskt experimentell fas och rollen som passiv lyssnare närmar sig musikerns.

Sound of the Sun har tillverkats i 24 exemplar och tillsammans utgör de The Sound of the Sun Orchestra. Lördag 19 december kommer de att verka tillsammans vid en installation på KRETS. Exemplaren släpps till försäljning på komplott.com med början måndag 21 december.

Mats Björk är en ljudkonstnär med ett förflutet i många olika konstellationer och stilar, som numera verkar på egen hand under parollen ”fri komposition”. Sound of the Sun är den tredje utgåvan i Komplotts Maginot-serie. Serien inleddes av Ronny Sundin 2008 genom projektet Very Friendly. Utgåvorna i serien är tänkta att fungera som ett sidospår till traditionell utgivning och har som avsikt att presentera musik på ett sätt som skiljer sig från etablerade utgivningsformer.

Under årets ljusfattigaste period släpper Komplott två solrelaterade titlar. Utöver Mats Björks Sound of the Sun har de precis gett ut Ronnie Sundins LP Sunspots. Denna utgåva släpps i 50 exemplar, alla med handgjorda omslag och etiketter. Sundin och Björk kommer att göra varsitt live-framträdande lördag 19 december.