• -
  • 2009

Söndag 26 april, 2009
Tid: 15.00
Fri entré

Söndag 26 april klockan 15.00 diskuterar Bo Cavefors, Pär Thörn och Ola Ståhl kring utgivningen av den nya RAF-boken, raf: stadsgerilla. Hur var den politiska situationen i det delade Tyskland under 1960- och 1970-talen? Vilket maktpolitiskt utrymme fanns det under denna tid för en radikal oppositionsrörelse som RAF? Hur uppfattades Meinhof, Baader och de andra RAF-medlemmarna av medborgarna i Förbundsrepubliken Tyskland? Vad skiljer den första generationens RAF-medlemmar från senare ”generationer”? Skulle den taktik och den drivkraft som skapade RAF-aktiviteterna vara tänkbara i dagens Europa med växande klassklyftor och en alltmer utbredd fattigdom?

Cavefors, Thörn och Ståhl kommer också att diskutera den förstnämndes utgivning av raf:texter på svenska och tyska. Vilka konsekvenser fick den för förläggaren? Hur togs skrifterna emot av press, politiker och av vänstern? Varför gav Cavefors ut böckerna?

Mer information:
www.caveforspositionnr3nyasvartafanor.blogspot.com/2009/03/raf-stadsgerilla-bo-i-cavefors.html