• -
  • 2012

Lördag 5 maj, 2012
Tid: 19-21
Fri entré

Framträdandena börjar 19.30. Dessutom: böcker, kassetter och dryck.

Framträdanden:
Presentation och kontextualisering av Pär Thörns nya bok, Die Leiden des jungen Werthers (alphabetisch).

Uppspelning och release av kassetten Inympningar i Göteborgs poesifestival 2011 med verk av Peder Alexis Olsson och Pär Thörn, CO-OP, Hanna Hartman, In Edit Mode Press, Imri Sandström, Lina Selander och Andrzej Tichý.

Om boken:
I Die Leiden des jungen Werthers (alphabetisch) alfabetiserar Pär Thörn samtliga ord i Johann Wolfgang Goethes klassiska roman från 1774 och sätter dessa i en frakturstil. Resultatet är en bruten narrativ ordning, ett grafiskt partitur och en hårt tuktad visuell text som snarare betonar det enskilda ordet och typografins materialitet än bokens innehåll. Detta är ett konceptuellt verk som tematiserar läsbarhet, nationalitet, typografins arv och litterär autonomi i relation till konstens utvidgade fält.

Kassetten Inympningar i Göteborgs poesifestival 2011 är en dokumentation av mikrofestivalen Inympningar i Göteborgs poesifestival 2011, som sammanställdes av Pär Thörn och Peder Alexis Olsson, som bestod av ljudverk, vilka spelades upp innan respektive poets framträdande på Göteborgs poesifestival 2011.

Mer information:
www.storno.wordpress.com