• -
  • 2012

18 – 19 augusti, 2012
Tid: 11-19

Hur kommer nationalhymnen låta om tusen år? Kommer den att spelas med existerande och samtida instrument – som ofta redan är hundratals år gamla – eller med elektroniska, kroppsliga eller mekaniska instrument som ännu inte är uppfunna? 

Under workshopen kommer deltagarna uppmanas att tänka på dessa frågor för att sedan själva föreslå och bygga nya former av instrument. Instrumenten kommer därefter att forma en ensemble-lik installation och besökare kommer under följande vecka kunna framföra egna förslag på framtida nationalhymner för nästa millennium.

Dag 1:
 Workshopen inleds med en kort introduktion och fortsätter sedan med 
instrumenttillverkning av upphittat material.

Dag 2: 
Under söndagen färdigställs och presenteras konstruktionerna och deltagarna bygger tillsammans upp en installation i gallerirummet.

Workshopen hålls på svenska och engelska.

Tack till Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.