• -
  • 2012

30 juni – 1 juli, 2012
Tid: 10-16

Konstnärerna Lena Ignestam och Christina Bredahl Duelund kommer under två dagar att hålla en workshop i pop-up-teknik. Pop-up är en pappersteknik som ibland används till födelsedagskort och illustrerade böcker. Deltagarna kommer inför workshopen att få varsitt kompendium innehållande instruktioner med text och bild, litteraturlista och länkar.

Dag 1: 
Introduktion i de grundläggande teknikerna, verktygen och materialen kring pop-up-tillverkning. Vi går tillsammans igenom och utför de olika teknikerna; såsom veckets principer, olika vinklar, cut-outs, stora V, pivots, kuben och flytande lager. Som inspiration visas film och en mängd pop-up böcker.

Dag 2: 
Vi fördjupar oss i teknikerna och deltagarna arbetar under handledning med sina egna pop-ups.

Workshopen hålls på svenska och danska.

Tack till Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.