• -
  • 2013

20 – 23 juli, 2013
Tid: 12-18 (lördag-tisdag)
Beta-release tisdag 23 juli (18-21), med föreläsning 19.00
Fri entré

Peder Alexis Olsson och Drucksache intar KRETS under några dagar för att gemensamt undersöka och producera Tennis – en bok som utgörs av tennisplanens linjer, inklusive nät, i skala 1:1. Tennis (beta) inleder en publicering i flera faser som fortsätter under hösten 2013.

Ur Olssons PowerPoint-föreläsning ”Linjens genealogi”; om linjen som begrepp och grafisk representation, om politik, kartografi, grammatiskt – eller semantiskt – brus, och tennis:

”När jag utvecklade kopplingsschemat till min debutbok Tändstickor från 2008, ville jag visa på den ofta bakomliggande struktur som utgör en diktsamling, där olika dikter korresponderar med varandra. Men jag ville synliggöra detta rent grafiskt med linjer, för att visa på kopplingar framåt och bakåt i texten, men också för att luckra upp den och själva tidsuppfattningen, kronologin och bokens förment lineära uppbyggnad. Ett slags metafiktionell kronofobi. (…) Min tanke blev då: kan man radera all text och istället endast visa upp en struktur – men nu tömd på innehåll (förutom själva strukturen)? D.v.s. själva dispositivets förutsättningar, eller kort och gott endast dispositivet? Tennis är ett sådant försök.

Peder Alexis Olsson är en poet verksam i Malmö. 
Drucksache är ett förlag verksamt i Stockholm och Köpenhamn.

Mer information:
www.drucksache.se