• -
  • 2014

Söndag 7 september, 2014
Tid: 12-18 (presentationer från 14.00)
Fri entré

För att koppla samman en rad konstnärliga förhållningssätt kommer vi att fokusera på omgivningens betydelse. Vilken roll spelar den för hur vi reflekterar över och uppfattar saker och ting? Ett urval av verken som presenteras kommer att visas på KRETS följande veckor. Läs mer om de medverkande konstnärerna här (PDF-fil).