• -
  • 2019

Lördag 7 september, 2019
Tid: 12–17

En av fördelarna med att driva ett konstnärsmuseum är möjligheten att ifrågasätta museologiska konventioner och utforska nya idéer om vad ett museum kan vara. Vårt fokus har varit att föreslå nya metoder för samlande, konservering och utställningar, men efter mer än ett decennium har vi till och med blivit nyfikna på museibutiker och -caféer som koncept. Hur skulle konstnärer omvandla dessa vanliga delar av ett museum? Till fjärde kapitlet av Whose Museum x KRETS har vi bjudit in konstnärerna ieke Trinks och Louise Waite för att presentera alternativ från sina respektive praktiker. De kommer att ta sig an delandet av föremål på museet med fokus på sociala snarare än kommersiella aspekter. Konstnärerna bidrar med nya tillägg till den årslånga utställningen, som även består av spår av tidigare kapitel av Max Ockborn (kapitel 1), Alanna Lynch och Maria Wæhrens (kapitel 2), Transnational Queer Underground och Tom or Judy Moore (kapitel 3), samt en ny installation av verk på papper från Whose Museums samling.

Läs mer under utställningar.