• -
  • 2019

Lördag 23 februari, 2019
Tid: 17–20

Föreställ er för en stund att ett museum är en levande organism, att dess samlingar utgör en kropp vars förhållanden får dem att röra sig och handla. Vem skulle de då bli?

Under 2019 kommer KRETS att drivas av konstkollektivet Whose Museum, som presenterar ett ettårigt utställningsprojekt. Galleriet kommer att fungera som en öppen och inkluderande mötesplats: ett slags kuriosakabinett med diner-tema där besökarna får möta samlingen och ompröva museets roll – och där vem som helst vill kan bli delaktig. Under året kommer besökare bjudas in att teckna, smaka, beröra, lukta, ifrågasätta och donera till samlingen.

Året kommer att delas in i fem kapitel som vart och ett bygger på det föregående. Programmet kommer att bestå av skiftande utställningar, performance, workshops, samtal och andra former av tvärvetenskapliga samarbeten. Följande konstnärer kommer att ställa ut nya verk i respons till Whose Museums iscensättning: Patrick Cruz (CA/PH), Laura Hatfield (CA/SE), Alanna Lynch (CA/DE), Transnational Queer Underground och Tom Moore (UK/DE), Max Ockborn (SE), ieke Trinks (NL), Louise Waite (SE), Maria Wæhrens (DK), samt en rad andra inbjudna gäster. Whose Museum kommer även att producera en podcast tillsammans med musikern John B McKenna, som kommer att undersöka samlingen, göra efterforskningar och intervjua de som samarbetat med museet genom åren. Utställningsprojektet lanseras i och med det första kapitlet, som består av ett rekonstruerat galleri och en installation av den Malmöbaserade konstnären Max Ockborn, i samarbete med Johannes Raoust och Laura Hatfield.

Läs mer under utställningar.