• Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
 • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 2443
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382

F I L M

 • 
19.10

 • -
 • 17.11

 • 2013

F I L M är ett intermedialt samarbete mellan Ola Ståhl och Cassandra Troyan, som undersöker brytpunkter mellan fiktion, arkivmaterial och diskurser som omger filmteknologins utveckling. Utifrån ett gemensamt narrativt material har de arbetat parallellt med verk som konstant refererar till varandra. Ståhl med utgångspunkt i en textbaserad praktik och Troyan genom en serie videoverk.

Projektet inleddes 2008, då Ståhl började arbeta med ett upphittat manuskript bestående av opublicerade memoarer skrivna mellan 1881 och 1954. Med utgångspunkt i manuskriptets innehåll, men framförallt dess stilmässiga egenheter, undersöks bland annat hur särskilda former av skrivande artikulerar subjektiva politiska erfarenheter kopplade till frågor som tillhörighet, migration och klass.

På KRETS visas två volymer som bygger på skrivexperiment där Ståhl har brutit upp och dekonstruerat det biografiska materialet. Den ena delen består av en omskrivning som har tillkommit genom att texten har översatts hastigt mellan svenska och engelska – fram och tillbaka och i flera omgångar. Spår av översättningsloopar och omformuleringar har lämnats kvar i texten, som ett slags förstärkning av manuskriptets språkförbistring; sedd som en litterär kvalitet som kan kopplas till självbiografins kulturella, sociala och geopolitiska kontexter. I den andra ryms originaltextens samtliga substantiv, vilka presenteras tillsammans med referenser till filmteknologins historia och medicinvetenskapliga anteckningar om kroppen, minnet och dess upphörande. Löpande över sidorna påminner dessa ord om enkla bilder som i tät följd skapar en rytm som påminner om Sergei Eisensteins idéer kring filmspråk.

I såväl form som läsning skapas en tydlig parallell till det tidiga cinematografiska berättandet; samtida med det upphittade manuskriptet. I Troyans videoverk – som rör sig mellan relativ abstraktion och visuella kollage med direkta referenser till arkivmaterial, originaltext och Ståhls omarbetningar – förstärks kopplingen ytterligare. Element från videoverken har i sin tur plockats upp som referenser i textvolymerna. Genom denna loop-process utforskas en utvidgad form av skrivande, som rör sig mellan olika medier och som samtidigt reflekterar över teknologins inverkan på vår perception – och därmed också på den självbiografiska berättelsen som sådan.

Ola Ståhl (f. 1977) bor och arbetar i Malmö. Han är verksam som konstnär, författare och redaktör, bl.a. för Publication Studio Malmö. Cassandra Troyan (f. 1986) är baserad i Chicago, där hon arbetar som konstnär och författare.

Mer information:
www.olastahl.com
www.onemurderleadstoanother.com