• Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
 • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 2443
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382
  • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/0/8/krets.info/httpd.www/web/wp-includes/formatting.php on line 4382

Shifting

 • 23.3

 • -
 • 22.4

 • 2018

I sin första separatutställning på KRETS visar Amsterdam-baserade konstnären Karl Georg Staffan Björk en skulptural installation som utgår från Het Breed – ett modernistiskt bostadsområde i Amsterdam Noord, där han bor och arbetar. I olika steg och lager har han under de senaste åren undersökt områdets moderniseringsprocess och omvandling, genom material som aluminium, keramik, silikon och polyester. Hur påverkar stadsplanering och estetiska normer sociala och mentala strukturer såsom mänskligt beteende, interaktion, perception och fantasi?

Shifting är ett platsspecifikt verk i transit, som mellan raderna reflekterar över förhållandet mellan estetik och ideologi; över förfall, försköning (idealisering), normer, rörelsemönster, rekonstruktion och rekreation. Verket är också ett sätt att närma sig frågor som handlar om tillhörighet, förflyttning, social status, isolering, anonymitet och (o)tillgänglighet. I Shifting skiftar färger, material, texturer och konstruktionselement skepnad och position med varandra. Baserat på denna princip introduceras ett antal repliker av arkitektoniska objekt som är framträdande i områdets byggnader och infrastruktur. De olika föremålen påminner till utseende om sina original, men genom förskjutningar i både material och skala har de befriats från sina ursprungliga ändamål. Fråntagna sina huvudsakliga funktioner tycks de olika objekten söka nya identiteter. Likt Wolfgang Paalens Nuage articulé (Artikulerat moln, 1938), en skulptur bestående av naturliga tvättsvampar i formen av ett paraply, försöker de av ren nyfikenhet hitta nya syften med sin existens, och hamnar därför i förvirrande positioner där de inte är ämnade att befinna sig.

Just denna form av perceptionsförskjutning är något som återkommer i många av Björks arbeten. Vid sidan av det platsspecifika (lokal topografi, kulturarv och historia) reflekterar flera av hans verk över tillfällen och platser som på olika vis rubbar vår uppfattningsförmåga. Situationer där skala, position, struktur och funktion sätts ur spel och påverkar vår rumsliga varseblivning – antingen i den reella tiden, eller inkapslat i ett minne eller en tanke. Med verk som inger en känsla av igenkännande, men där något inte riktigt stämmer, vill konstnären aktivera hur vi tänker på och upplever vår omgivning. Vad uppstår när brytpunkten mellan verklighet och fantasi luckras upp och genererar nya sätt att se och tolka omvärlden?

Mer information:
www.karlgeorgstaffanbjork.se